Poprawna pisownia

charknąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

harknąłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charknołeś

Niepoprawna pisownia