Niepoprawna pisownia

szusta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szósta

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo szósta należy zapisywać przez ó. Liczebnik ten pochodzi od sześć, co oznacza, że w tych wyrazach pokrewnych następuje wymiana głosek ó na e. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, jeśli możliwa jest taka wymiana samogłosek, należy używać ó.
Szósta oznacza osobę lub przedmiot rodzaju żeńskiego, które są w kolejności za osobą lub przedmiotem numer pięć. Może też odnosić się do godziny: porannej lub w systemie dwunastogodzinnym także wieczornej. Opisuje również sytuacje, które się powtarzają.

Przykłady poprawnej pisowni

Była szósta w tych zawodach, co ani trochę jej nie zadowoliło, więc wracała do domu wściekła.
Wybiła szósta wieczorem i rozpoczął się bal charytatywny, na którym mieliśmy występować.
To była jego szósta próba zdobycia prawa jazdy, ale niestety również tym razem się nie udało.