Niepoprawna pisownia

rząt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rząd

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rząd może oznaczać zarówno linię, w której ustawione są jakieś osoby lub przedmioty, jak i grupę ludzi sprawującą władzę w danym kraju.
Określenie rząd powinno być zapisywane zawsze przy użyciu litery d na końcu. Wynika to z faktu, iż wywodzi się ono od starosłowiańskiego *rędъ, w którym litera d przetrwała do czasów obecnych. Jednocześnie, można zapamiętać tę pisownię dzięki odmianie słowa oraz jego wyrazom pokrewnym, w których d jest wyraźnie słyszalne podczas wypowiedzi, np. rzędy, rządzić.

Przykłady poprawnej pisowni

Polski rząd budzi wiele emocji w obywatelach podczas podejmowania różnorodnych decyzji.
Powinieneś zrobić z tych rzeczy jeden rząd, byłoby znacznie łatwiej je wszystkie policzyć.
Ustawcie się w rzędzie, po czym odliczcie do trzech. Każda trzecia osoba niech wystąpi do przodu.


Niepoprawna pisownia

żąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żond

Niepoprawna pisownia