Poprawna pisownia

odczekania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otczekania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od czekania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot czekania

Niepoprawna pisownia