Poprawna pisownia

nieposiadający

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieposiadający powinno być zapisywane łącznie. Zostało ono utworzone przez połączenie partykuły nie z imiesłowem przymiotnikowym, a takie połączenia w języku polskim piszemy zawsze łącznie, podobnie jak łącznie pisze się nie z przymiotnikami.
Nieposiadający oznacza, że ktoś czegoś nie ma, nie jest tego właścicielem lub nie znajduje się to u niego. Może dotyczyć także cech osobowości, które nie dotyczą tej osoby. W przypadku przedmiotów, odnosi się do tych, które nie mają jakiegoś elementu.

Przykłady poprawnej pisowni

Człowiek nieposiadający silnego kręgosłupa moralnego nie poradziłby sobie w takiej sytuacji.
Nieposiadający pieniędzy mężczyzna siedział w podartym ubraniu na progu kościoła i żebrał.
Najbardziej podoba mi się ten nieposiadający żadnych wzorów szezlong, więc weźmy go do salonu.


Niepoprawna pisownia

nie posiadający

Niepoprawna pisownia