Poprawna pisownia

krótko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krutko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kródko

Niepoprawna pisownia