Poprawna pisownia

w międzyczasie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to nieodmienny związek frazeologiczny, który jednak dopiero stosunkowo niedawno został dopuszczony przez językoznawców do użycia w polszczyźnie. Bardzo często jest on również stosowany błędnie – zamiast określenia tymczasem, w tym samym czasie. Należy zapamiętać, że w międzyczasie można używać wyłącznie w znaczeniu pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim – w zdaniu musi być wyraźnie zaznaczony punkt początkowy i końcowy. Błędem będzie natomiast użycie go przykładowo w ten sposób: Muszę wyjść do sklepu, a ty w międzyczasie posprzątaj kuchnię.
Powyższe sformułowanie zapisujemy w następujący sposób: przyimek w oddzielamy od zwrotu międzyczasie, który musi być zapisywany łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem jak dziś się ze wszystkim wyrobię. Z pracy wychodzę o drugiej, o czwartej mam wywiadówkę u Kasi, a w międzyczasie muszę zrobić obiad.
Zaraz po wstaniu przyrządzam śniadanie, przed samym wyjściem ogarniam sypialnię, a w międzyczasie suszę włosy.
W południe wracam z treningu, wieczorem jestem umówiona z mamą, a w międzyczasie muszę wyprawić córkę na wycieczkę klasową.


Niepoprawna pisownia

w między czasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wmiędzyczasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wmiendzyczasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w miendzyczasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w miendzy czasie

Niepoprawna pisownia