Poprawna pisownia

nie bądź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebąć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebądź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bąć

Niepoprawna pisownia