Niepoprawna pisownia

od żyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odżyła

Poprawna pisownia