Językoznawcy dopuszczają użycie obu wersji powyższego wyrażenia. Należy jednak zapamiętać, że nie można stosować ich wymiennie – formy te oznaczają coś innego, a ich zapis uzasadniony jest funkcją, jaką pełnią w zdaniu. Zachęcamy do lektury definicji i przykładów, które przygotowaliśmy, a jeśli okażą się one niewystarczające zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

jak by

Poprawna pisownia, znaczenie: połączenie spójnika jak z cząstką trybu przypuszczającego -by.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak by Ci to wytłumaczyć, muszę chwilę pomyśleć…
Pamiętaj aby zawsze traktować innych tak, jak byś sam chciał być przez nich traktowany.
Jak by na to nie patrzeć, postąpiłeś właściwie.


Poprawna pisownia

jakby

Poprawna pisownia, znaczenie: pisane łącznie jakby spełnia rolę partykuły lub spójnika. W pierwszym przypadku przekazuje informację, iż wyrażony w zdaniu pogląd może nie jest prawdziwy, ale jest bliski prawdy – osłabia dosłowność wyrażenia, do którego się odnosi. Z kolei jako spójnik jakby określa sytuację, która, biorąc pod uwagę resztę wypowiedzi, mogłaby się zdarzyć, jednak w rzeczywistości nie jest prawdziwa, spójnik ten oznacza również, że warunek występujący w zdaniu podrzędnym może się spełnić lub też, że nie został on spełniony w przeszłości, zaś zdarzenie ze zdania nadrzędnego nie mogło i nie może nastąpić – wprowadza w ten sposób zdanie podrzędne warunkowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakby udało nam się wcześnie wstać, to przed południem będziemy już na miejscu.
Mimo że do zwycięstwa była jeszcze daleka droga cieszył się, jakby już wygrał mecz.
Moje motto to carpe diem – innymi słowy żyć tak, jakby jutra miało nie być!


Niepoprawna pisownia

jagby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jag by

Niepoprawna pisownia