Niepoprawna pisownia

nielubi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie lubi

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie lubi oznacza, że osoba, o której mowa, nie odczuwa żadnych przyjaznych uczuć wobec drugiej osoby albo rzeczy. Mogą to być również brak pozytywnych uczuć względem zadania, które musi wykonać. Jest to jedno z najłagodniejszych określeń, pozwalających na wyrażenie niechęci.
Nie lubi należy zapisywać oddzielnie. Wyrażenie to składa się z czasownika lubi oraz poprzedzającego go zaprzeczenia nie, które zgodnie z zasadami polskiej ortografii zawsze musi znajdować się oddzielnie przed czasownikiem, którego dotyczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystkim wydaje się dziwne, że nasz znajomy, który pochodzi z Włoch, nie lubi spaghetti.
Wiktor nie lubi koszykówki, ale bardzo chętnie gra w inne gry zespołowe, jak choćby siatkówka.
Alicja nie lubi gryzoni, dlatego nie chciała opiekować się szczurami swojej córki, kiedy pojechała na wakacje.


Niepoprawna pisownia

nie lóbi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielóbi

Niepoprawna pisownia