Niepoprawna pisownia

za nadto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zanadto

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy do grupy zrostów. Są to określenia, które powstały na skutek połączenia się ze sobą dwóch lub trzech oddzielnych elementów. Dawniej zrosty funkcjonowały jako połączenia przyimkowe i zapisywano je oddzielnie. Obecnie natomiast ich człony zostały scalone w jeden i należy pisać je łącznie. Zasada ta odnosi się również do wyrażenia zanadto – każdorazowo zapisujemy je razem.
Powyższe określenie oznacza: bardziej, więcej niż należałoby, nadto, zbytnio, za dużo, za bardzo, zbyt, nadmiernie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój kot wielokrotnie wychodzi sam na spacery i zawsze z nich wraca, więc zanadto się nie martwię.
Powiem szczerze, że nie jestem zanadto przygotowana na to kolokwium.
Jeśli nie wrócisz zanadto zmęczony, to może pojedziemy wieczorem na basen?


Niepoprawna pisownia

za nad to

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanad to

Niepoprawna pisownia