Niepoprawna pisownia

hata

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chata

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chata w języku polskim oznacza niewielki wiejski, zwłaszcza drewniany dom. Potocznie wyrazu chata mówimy określając czyjeś mieszkanie. Jest to rzeczownik, rodzaju żeńskiego.
Ciekawe jest pochodzenie tego wyrazu, które wyjaśnia też jego pisownię przez ch czyli tak zwane ch bezdźwięczne w wyrazach wywodzących się z innych języków obcych. Słowo to funkcjonuje w języku polskim od XVII wieku. Powstało bezpośrednio z zapożyczenia z języka ukraińskiego – cháta. Choć sam wyraz ukraiński jest również pochodzenia obcego. To stare zapożyczenie, które ma więc nie do końca niejasne źródła. Prawdopodobnie swój początek ma w dialekcie ugrofińskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodź, idziemy na chatę! Robi się już późno, a matka będzie krzyczeć!
Popatrz, jaka ładna wiejska chata – drewniana i pokryta strzechą, urocze miejsce.
Chata Williama Paula Younga to bardzo intrygująca powieść, przeczytaj ją koniecznie.