Poprawna pisownia

mówią

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest mówią. Zgodnie z zasadami języka polskiego literę ą, która przynależy do samogłosek nosowych, zapisujemy na końcu czasowników w trzeciej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego, a także w czasie przyszłym prostym. Z tego powodu występujące w trzeciej osobie liczby mnogiej mówią zawsze musi posiadać ą.
Mówią pochodzi od czasownika mówić, czyli posługiwać się słowami w celu wyrażania własnych myśli bądź przekazywania informacji. Oznaczać może także posługiwanie się jakimś językiem. Synonimy to: rozmawiać, wyrażać coś czy zwracać się do kogoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Oni wciąż mówią o tym, jak wyglądała ich kilkudniowa wycieczka rowerowa górskimi szlakami.
Lekarze mówią, że człowiek powinien chodzić na szczepienia, bo to może zapobiec szerzeniu się epidemii.
Przepisy mówią, jak powinno się postępować, a czego nie robić podczas prowadzenia pojazdu.


Niepoprawna pisownia

mówiom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

muwią

Niepoprawna pisownia