Niepoprawna pisownia

nie doztatkiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostatkiem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dostatkiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do statkiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo statkiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedoztatkiem

Niepoprawna pisownia