Niepoprawna pisownia

od wiąż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odwiąż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odwiąrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odwiąsz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odwionż

Niepoprawna pisownia