Niepoprawna pisownia

ostrorznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ostrożnie

Poprawna pisownia, znaczenie: ostrożnie oznacza zachowanie, które nacechowane jest przezornością i zachowaniem zgodnym z zasadami bezpieczeństwa. To także dbałość o szczegóły, pieczołowitość, rozwaga.
Ostrożnie należy zapisywać przez ż. Wyjaśnieniem pisowni jest etymologia tego słowa. Pochodzi ono od starosłowiańskiego o(b)storžьnъ, w którym ówczesne ž zmieniło się w trakcie rozwoju słowa na ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Po takim cienkim lodzie musisz przejść bardzo ostrożnie, aby nie znaleźć się pod jego taflą.
Ostrożnie wyciągnęła rękę w kierunku psa, którego obawiała się pomimo zapewnień, że jest łagodny.
Marek zawsze postępował ostrożnie podczas pracy na wysokości, ponieważ obawiał się upadku.