Niepoprawna pisownia

zbuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbój

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zbój oznacza człowieka napadającego i okradającego innych, rozbójnika, bandytę. Grubiańsko i potocznie używa się tego wyrazu po prostu do opisu mężczyzny, zazwyczaj wyrażając tym swój brak sympatii względem niego.
Zbój należy zapisywać przez ó, ponieważ wyraz ten pochodzi od słowa bój, a także bojownik. Te dwa pokrewne wyrazy pozwalają na wymianę ó na o, co decyduje o zapisie przez o z kreską. W związku z tym również pokrewne zbój musi być tak zapisane.

Przykłady poprawnej pisowni

Taki zbój nie będzie miał prawa wstępu do mojego domu! Możesz zapomnieć o goszczeniu go tutaj!
Gdyby to nie był zwykły zbój, na pewno ojciec znacznie przychylniej by na niego patrzył.
Szybko okazało się, że w zaułku czekał już zbój, chętny do obrabowania swojej ofiary.