Poprawna pisownia

dr

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją skrótu od rzeczownika doktor jest dr – skrót ten nie jest zakończony kropką, w myśl reguły, która mówi, że po skrótach złożonych z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego, nie należy stawiać tego znaku interpunkcyjnego.
Należy jednak zapamiętać, że odmieniając skrót dr przez przypadki zależne, czyli wszystkie poza mianownikiem, kropkę należy postawić. Dopuszczalna jest również forma skrótu z dodaną końcówką fleksyjną odpowiadającą danemu przypadkowi – wtedy nie stawiamy kropki. Warto również zwrócić uwagę, że jeżeli dany skrót odnosi się do kobiety, również w przypadkach zależnych nie powinniśmy kończyć go kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Pani dr wyraźnie zaznaczyła, że osoby niechodzące na wykłady, nie będą miały możliwości uzyskania warunku.
Egzamin u dra Nowaka to czysta przyjemność.
Niestety, na dzisiejszej uroczystości zabrakło dr Kowalskiej.


Niepoprawna pisownia

dr.

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

d.r.

Niepoprawna pisownia