Wyrażenia nie domaga oraz niedomaga pochodzą od czasowników źródłowych o zupełnie różnych znaczeniach, dlatego pomimo zbliżonej pisowni oraz identycznego brzmienia nie należy stosować ich zamiennie. Zapoznaj się z poniższym opracowaniem, a dowiesz się do jakiego kontekstu zdania pasuje każdy z wariantów. W razie wątpliwości pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć – po prostu zadaj swoje pytanie w komentarzach.

Poprawna pisownia

nie domaga

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie nie domaga jest częścią zwrotu nie domaga się – czyli czasownika zwrotnego niedokonanego domagać się, odmienionego w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym i zaprzeczonego za pomocą partykuły nie. Wyrażenie to należy zawsze zapisywać osobno, w myśl zasady, nakazującej rozdzielny zapis wyrazu nie z osobowymi formami czasowników. Domagać się to inaczej: chcieć coś dla siebie, żądać czegoś, wymagać, potrzebować.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie tak, że ta grupa społeczna nie domaga się żadnych praw – po prostu nikt jej nie słucha.
Na koncertach tego zespołu publiczność nie domaga się nowych hitów, tylko starych, każdemu znanych klasyków.
Prokurator w tej sprawie nie domaga się od sądu wysokiego wyroku.


Poprawna pisownia

niedomaga

Poprawna pisownia, znaczenie: niedomaga to z kolei czasownik niedomagać odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Oznacza on: być niezupełnie zdrowym, często chorować, ale również mieć w czymś braki, szwankować. Czasownik ten należy do grupy wyjątków, w których partykuła nie jest zawsze zapisywana łącznie z dalszą częścią wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten znany zawodnik w trwającym obecnie sezonie ewidentnie niedomaga.
Od pewnego czasu czuję ból pod prawym łukiem żebrowym – wydaje mi się, że to moja wątroba już niedomaga.
Choć ten model laptopa stworzony został rzekomo z myślą o graczach, to jego karta graficzna podejrzanie często niedomaga.