Niepoprawna pisownia

centka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cętka

Poprawna pisownia