Poprawna pisownia

spoza

Poprawna pisownia, znaczenie: ten nieodmienny przyimek bywa używany wraz z rzeczownikiem w dopełniaczu i wskazuje na miejsce lub obiekt zza którego coś się wyłania (innymi słowy informuje, że obiekt przestał być przesłaniany). Może też mówić o braku przynależności do jakiejś grupy ludzi bądź środowiska (nie z…, nie należący do…). Ponieważ należy do przyimków złożonych (składających się z samych przyimków właśnie) poprawną pisownią będzie zawsze zapis łączny rozpoczynający się od litery s, zaś zapisy niepoprawne wynikają z uproszczeń związanych z wymową tego wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie znam tego gościa, on jest spoza naszej drużyny.
Po całym dniu deszczu wieczorem w końcu słońce wyłoniło się spoza chmur.
Arek był rzekomo zamieszany w bójkę stadionową, ale policja szybko wykluczyła go spoza kręgu podejrzanych.


Niepoprawna pisownia

z poza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpoza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z po za

Niepoprawna pisownia