Poprawna pisownia

harówka

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem harówka określamy wyjątkowo ciężką i wyczerpującą pracę. Rzeczownik ten wywodzi się od czasownika harować, który z kolei wziął swój początek od okrzyku haru! haru! Zawołanie to było używane w Polsce w XVI wieku w odniesieniu do koni. Wówczas stosowano również wyrażenie szkapy harują, co oznaczało, iż konie przygotowują się do biegu. Nietrudno zatem zauważyć, iż zapis przez h jest w tym przypadku umotywowany historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy ta harówka się skończy? Nie mogę doczekać się emerytury.
Codzienna harówka w upale bardzo szybko dziesiątkuje moje siły.
Praca na magazynie to nie jest zwykły wysiłek fizyczny, to prawdziwa harówka.


Niepoprawna pisownia

charówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haruwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charuwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

harófka

Niepoprawna pisownia