Poprawna pisownia

stricte

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie pochodzące z języka łacińskiego. Oznacza ono: ściśle, dokładnie.
We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać tak, jak były pisane w języku, z którego się wywodzą. W łacinie występowało określenie stricte, zapisywane przez c, a zatem również i my powinniśmy tak pisać to sformułowanie. Przy okazji należy wspomnieć, że stricte w zdaniach występuje samodzielnie albo w konstrukcji sensu stricto – często używany przez nas zwrot sensu stricte jest błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

Na spotkaniu nie było mowy stricte o zwolnieniach, ale wspominano o konieczności wprowadzenia przez naszą firmę dużych oszczędności.
To, co mówi Piotrek, nie jest stricte kłamstwem, ale zdarzają się momenty, że za bardzo popuszcza wodze fantazji.
Nie jest to stricte sukienka na wielkie wyjścia, ale moim zdaniem doskonale zaprezentujesz się w niej na weselu.


Niepoprawna pisownia

strikte

Niepoprawna pisownia