Poprawna pisownia

zagoi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zagoi należy zapisywać przez -oi na końcu. Wynika to z faktu, że w bezokoliczniku słowo brzmi zagoić lub w wersji zwrotnej zagoić się. Jego temat to zagoi-, a w czasie przyszłym, w trzeciej osobie liczby pojedynczej, używamy samego tematu, bez żadnych końcówek osobowych.
Zagoi odnosi się do mającego dopiero nastąpić procesu leczenia rany. Czasem używane jest w przenośni w powiedzeniu do wesela się zagoi, co oznacza, że nie ma powodu do zmartwień, bo dany uszczerbek jest niewielki i łatwo ulegnie naprawie.

Przykłady poprawnej pisowni

Lekarz powiedział wczoraj Marysi, że rana na ręce po ugryzieniu psa niedługo zupełnie się zagoi.
Nie wiesz, jak szybko zagoi się ta rana? Chciałbym już wrócić do normalnej aktywności sportowej.
Niedługo wszystko się zagoi i będziemy mogli wyjmować szwy. Proszę przyjść na kontrolę za tydzień.


Niepoprawna pisownia

zagoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za goi

Niepoprawna pisownia