Niepoprawna pisownia

motur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

motor

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

motór

Niepoprawna pisownia