Niepoprawna pisownia

obwód kalingradzki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obwód kaliningradzki

Poprawna pisownia