Niepoprawna pisownia

egzekfować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

egzekwować

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik o etymologii łacińskiej. Pochodzi on od słówka exequi, którego używano, by określić doprowadzenie czegoś do skutku czy wypełnienie jakiegoś zadania. Po przejęciu tego określenia przez Polaków, usunięto z niego nieistniejącą w naszym języku głoskę qu oraz zastąpiono ją literami kw. Posiadając tę wiedzę, łatwo wydedukować, że egzekwować to jedyny poprawny zapis tego czasownika w języku polskim. Egzekwować to inaczej żądać zrealizowania danego zadania, dopełnienia złożonej obietnicy czy dokonania czegoś. Zwrot ten wykorzystywany jest również w sądownictwie, aby określić wykonywanie egzekucji czy podjęcie środków przymusu aby wykonać postanowienie czy orzeczenie władzy.

Przykłady poprawnej pisowni

W przyszłym tygodniu planuję wyegzekwować od was wiedzę zdobytą w całym poprzednim semestrze.
Nowe władze uczelni błyskawicznie zaczęły egzekwować nałożone na studentów wymagania.
Bank planuje wyegzekwować spłatę pożyczki nie później niż dwa miesiące od jej zaciągnięcia.