Niepoprawna pisownia

spend

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spęd

Poprawna pisownia, znaczenie: spęd oznacza duże zbiegowisko ludzi lub zwierząt w jednym miejscu. Często odnosi się do zgromadzeń ludzkich, które nie odbywają się z powodu ich woli, tylko przymusu, np. spęd rdzennych mieszkańców przez najeźdźców w jednym, centralnym miejscu miasta.
Określenie to powinno być zapisywane zawsze ę. Wynika to z faktu, iż przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak b, d, g, k, p, t zawsze występuje ta samogłoska, a nie dwuznak en.

Przykłady poprawnej pisowni

Taki spęd ludzi, jak tamten ostatni, nie jest dla mnie interesujący, więc nigdy już tam nie pójdę.
Wybraliśmy się na wakacje w Tatry pod koniec września i akurat trafiliśmy na jesienny spęd owiec.
Jeden raz w swoim życiu brał udział w spędzie bydła, który odbywał się na wsi, na której mieszkał jego dziadek.


Niepoprawna pisownia

spęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spent

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpęd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pęd

Niepoprawna pisownia