Poprawna pisownia

zabierz

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim poprawna forma tego słowa to zabierz. Poprawna pisownia tego słowa wynika z zasad ortograficznych języka polskiego, które mówią, że przed spółgłoską r przedłużającą występuje samogłoska i. Pochodzenie tego słowa wiąże się z czasownikiem brać, który jest formą odmienioną przez przypadki. W czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej czasownik brać odmienia się przez osoby i liczby, natomiast w liczbie mnogiej ma jedną formę dla wszystkich osób.

Przykłady poprawnej pisowni

Może zabierzesz mnie do kina? Grają teraz świetny nowy film!
Kiedy w końcu zabierzesz psa na spacer, nie był na nim cały dzień?
Wiesz może kiedy on zabierze stąd tę książkę?


Niepoprawna pisownia

zabież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za bierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zabjerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zabiesz

Niepoprawna pisownia