Zarówno kłóć, jak i kłuć, są wyrazami poprawnymi, jednak ich znaczenie jest zupełnie inne. Ich stosowanie wymaga zatem odpowiedniego kontekstu. Zapoznaj się definicjami i przykładami poniżej i na tej podstawie zadecyduj, która pisownia będzie odpowiednia w Twoim przypadku.

Poprawna pisownia

kłóć

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie kłóć to z kolei tryb rozkazujący wyrazu kłócić się, kłótnia. Oznacza nakaz (choć częściej występuje z przeczeniem jako zakaz) prowadzenia sporu, waśni, ostrej wymiany zdań. Jego pisownia jest wynikiem staropolskiego pochodzenia tego słowa i ówczesnej pisowni jako koltьńa.

Przykłady poprawnej pisowni

Pokłóciliśmy się o drobnostkę.
Marek znowu kłóci się ze swoją żoną, ostatnio im się nie układa.
Nie idź do niej, po co masz się z nią znowu kłócić? Lepiej poczekajcie, aż obie ochłoniecie.
Nie kłóć się z nim, to nie przyniesie wam żadnego pożytku. Lepiej pogodzić się i współpracować.
Dobrze ci radzę, nie kłóć się ze wszystkimi o byle co. Narobisz sobie wrogów w tej pracy.


Poprawna pisownia

kłuć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kłuć to niedokonana forma czasownika ukłuć, czyli sprawić ból za pomocą ostrego narzędzia, bodnąć, kolnąć albo przebić. Wyraz ten należy zapisywać przez u, ponieważ podczas odmiany przyjmuje końcówkę -uje (np. kłuje), a w polszczyźnie w tej końcówce zawsze musi znaleźć się u.

Przykłady poprawnej pisowni

Ukłucie może spowodować wystąpienie krwawienia.
Ludzie nie lubią być kłuci, dlatego często unikają okresowych badań krwi.
Nie możesz jej tym kłuć, zwariowałeś? Zrobisz jej krzywdę, a do tego także przykrość.
Musisz mocniej kłuć ten materiał igłą, jeśli chcesz, aby przeszła przez wszystkie warstwy.
Ilekroć tędy nie przechodzę, muszę się ukłuć tymi ostrymi krzakami. Ktoś powinien je przyciąć.