Poprawna pisownia

liśćmi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

liściami

Niepoprawna pisownia