Poprawna pisownia

liśćmi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

liściami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

liźciami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

liźćmi

Niepoprawna pisownia