Współcześnie w języku polskim dopuszcza się używanie obu powyższych form, należy jednak zapamiętać, iż każda oznacza coś innego i zatem powinna być stosowana kiedy indziej. Wynika z tego ważne zastrzeżenie – mianowicie obu tych form nie należy stosować wymiennie, gdyż będzie to błąd językowy. Zachęcamy do zapoznania się z definicjami obu wyrażeń, a także przykładami ułatwiającymi zapamiętanie w jakim kontekście używa się każdej z form. W przypadku pytań przypominamy, że nasza redakcja stara się odpowiadać na wszystkie komentarze użytkowników.

Poprawna pisownia

ponad to

Poprawna pisownia, znaczenie: pisane osobno wyrażenie ponad to to dawne połączenie przyimkowe, które powoli wychodzi już z użycia. Stosowało się je zamiennie do konstrukcji więcej niż, zaś oznaczało ponad coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie lubił tej pracy i nigdy nie robił nic ponad to, co było absolutnym minimum.
Gdybym tylko wiedział, że tak mało brakuje do zamknięcia zbiórki wpłaciłbym coś więcej ponad to, co wpłaciłem do tej pory.
W zeszłym miesiącu dochód wyniósł 200 złotych a w tym 100 złotych ponad to.


Poprawna pisownia

ponadto

Poprawna pisownia, znaczenie: ponadto jest partykułą, która w zdaniu nawiązuje do poprzedniego kontekstu wypowiedzi i wprowadza nową informację na omawiany już wcześniej temat. Należy zapamiętać, że po tym wyrazie nie należy stawiać przecinka, bez względu na miejsce, które zajmuje w zdaniu. Znaczenie ponadto pisanego łączne jest tożsame z: oprócz tego, w dodatku, poza tym.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie chcę żebyś wracała sama tak późno, te okolice są niebezpieczne, a ponadto wieczorem ma być burza.
Ostatnia susza nie pozwoli na wyrośnięcie grzybów, a ponadto okoliczne gęstwiny nigdy nie sprzyjały ich zbiorom.
Jestem mądry, a ponadto jestem bogaty i przystojny.


Niepoprawna pisownia

po nadto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nad to

Niepoprawna pisownia