Poprawna pisownia

czyha

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym czasownik czyhać. Jego znaczenie to: wyczekiwać kogoś z zamiarem napaści, czaić się, zagrażać, oczekiwać na coś złowrogo.
Powyższe sformułowanie zostało zapożyczone przez Polaków z języka czeskiego. Występuje w nim określenie czih (czihani), oznaczające łowienie ptaków, a także czihati, oznaczające sterczenie. Dla przypomnienia, wśród zasad poprawnej polszczyzny znajdziemy zasadę, która mówi, że wyrażenia obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z ich formą oryginalną. Zatem czyha i wszystkie inne formy tego czasownika piszemy przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Lis spędza pod tym krzakiem długie godziny kiedy pozornie śpi, ale tak naprawdę czyha na zbliżające się gryzonie.
Uważaj. W tym rejonie miasta zagrożenie czyha za każdym rogiem.
W dzisiejszych czasach na naszą planetę czyha bardzo wiele niebezpieczeństw.


Niepoprawna pisownia

czycha

Niepoprawna pisownia