Niepoprawna pisownia

pijar

Niepoprawna pisownia, wyjątek: określenie na członka rzymskiego zakonu katolickiego pijarów, założonego przez św. Józefa Kalasantego w XVI w. w Rzymie.


Poprawna pisownia

PR

Poprawna pisownia, znaczenie: PR to skrót od angielskiego wyrażenia Public Relation, oznaczającego dosłownie: publiczne relacje, zaś w żargonie przedsiębiorczym jest to szereg działań, podejmowanych przez firmę, mających na celu poprawienie jej wizerunku. Jedyną obowiązującą wersją zapisu powyższego wyrażenia jest PR. Błędny pijar wynika najprawdopodobniej ze skojarzenia z wymową.

Przykłady poprawnej pisowni

Tej firmie potrzebny jest nowy specjalista od PR.
Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy rekrutację kandydatów na pracowników działu PR.
Pomimo tego, że w dziale PR pracuję już kilka lat, nie mam serca do tej pracy.