Niepoprawna pisownia

zaszczyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastrzyk

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu powyższego wyrazu jest forma uwzględniająca rz. Błędy w pisowni (np. zaszczyk) wynikają z niedostatecznie starannej artykulacji, w której to cztery stosunkowo trudne do wymówienia głoski, czyli strz zastępujemy połączeniem szcz. Należy jednak zapamiętać, że w języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca zapis rz po następujących spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j oraz w i sprawdza się ona również w tym przypadku.
Zastrzyk to zabieg bezpośredniego wprowadzenia do organizmu (pod skórę pacjenta, do jego żyły lub mięśnia) leku za pomocą igły. W żargonie medycznym mówi się tak na pojedynczą dawkę leku. Wyraz ten może być również używany w przenośni, gdy mówimy o czymś, co może poprawić czyjąś kondycję albo stan czegoś, na przykład zastrzyk szczęścia.

Przykłady poprawnej pisowni

Niespodziewany zastrzyk gotówki sprawił, że będę mógł kupić samochód znacznie wcześniej niż planowałem.
Po użądleniu przez kilka pszczół naraz, życie uratował jej zastrzyk z adrenaliną.
Zastrzyk uspokajający wzburzonego pacjenta zadziałał już po kilkunastu sekundach.


Niepoprawna pisownia

zastszyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zastżyk

Niepoprawna pisownia