Niepoprawna pisownia

kałamaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kałamarz

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie kałamarz powinno być zawsze zapisywane przez rz. Świadczy o tym jego etymologia – polszczyzna zapożyczyła je od łacińskiego terminu calamarius. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na oboczność rz:r, zachodzącą pomiędzy kałamarzem, a wyrazem mu pokrewnym, czyli kałamarnicą.
Kałamarzem nazywamy pojemnik, który służy do przechowywania tuszu lub atramentu. Jest to również część maszyny drukarskiej, w której mieści się farba.

Przykłady poprawnej pisowni

Ozdobny kałamarz był doskonałym prezentem dla nauczycielki języka polskiego.
Wśród starych rzeczy babci znalazłyśmy z mamą jej stary kałamarz.
W kałamarzu błyszczał elegancki, szmaragdowy atrament.


Niepoprawna pisownia

kałamasz

Niepoprawna pisownia