Obie podane niżej formy występują w języku polskim. Nie należy jednak stosować ich wymiennie, a przyswoić zasady użycia każdej z nich. Pisownia powyższych form zależy od tego, jaką formę pełnią one w zdaniu. Zachęcamy do zapoznania się z przykładami i definicjami, które przygotowaliśmy a w przypadku pytań służymy pomocą w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

jakby

Poprawna pisownia, znaczenie: jakby pisane łącznie może pełnić w zdaniu funkcję partykuły, oznaczającej, że wyrażony w zdaniu pogląd może nie jest prawdziwy, ale jest bliski prawdy (osłabianie dosłowności wyrażenia, do którego się odnosi). Jakby może również spełniać rolę spójnika, określającego sytuację, która mogłaby się zdarzyć, biorąc pod uwagę resztę wypowiedzi, jednak w rzeczywistości jest nieprawdziwa. Spójnik ten sygnalizuje dodatkowo, że warunek występujący w zdaniu podrzędnym może się spełnić (wprowadza zdanie podrzędne warunkowe), a także – że warunek ten nie został spełniony w przeszłości, a zdarzenie w zdaniu nadrzędnym nie mogło i nie może nastąpić.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakby wczoraj padało, to dziś nie musiałabym podlewać ogródka.
Kasia została rozbawiona przez Roberta do tego stopnia, że śmiała się, jakby miała łaskotki.
Moja porada jest prosta: żyj tak, jakby jutra miało nie być.
Jakby Ci się chciało gdzieś wyjechać, to dziś leżelibyśmy już na plaży.


Poprawna pisownia

jak by

Poprawna pisownia, znaczenie: połączenie zaimka jak z cząstką trybu przypuszczającego -by.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak by to powiedziała mama – nie masz na co wydawać pieniędzy.
Jak by ludzie nie oceniali tej sytuacji, uważam, że postąpiłeś słusznie.
Postępuj wobec innych tak, jak byś chciał, by zachowywali się względem Ciebie.


Niepoprawna pisownia

jagby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jag by

Niepoprawna pisownia