Niepoprawna pisownia

chodowle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hodowle

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hodowla w języku polskim oznacza planową opiekę nad wzrostem i rozwojem zwierząt lub roślin lub zwierzęta albo rośliny, które znajdują się pod taką opieką. Wyrazem tym określa się też ogólną wiedzę dotyczącą doskonalenia dziedzicznych cech hodowanych zwierząt lub roślin.
Wyraz hodowle piszemy z literą h. Z jakich reguł ta pisownia wynika? Przede wszystkim w języku polskim h występuje wyłącznie w wyrazach pochodzących z języków obcych czyli w zapożyczeniach. Wyraz hodowle etymologicznie ma korzenie w języku rosyjskim. Pochodzi od słowa hoduwaty – chować, pielęgnować.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy ta hodowle dalmatyńczyków aby na pewno są legalne?
Ostatnio w Polsce bardzo modne są hodowle alpak, ponieważ ich wełna jest wyjątkowa.
Hodowla zwierząt na futra powinna w ogóle nie mieć miejsca, popieram aktywistów.