Poprawna pisownia

przeżyj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze żyj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeżyj

Niepoprawna pisownia