Niepoprawna pisownia

chola

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hola

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hola występuje w języku polskim jako wykrzyknienie. Jego zadaniem jest zatrzymanie drugiej osoby przed odejściem albo zrobieniem czegoś, czego robić nie powinna.
Hola należy zapisywać przez h. Jest wyrazem, który najpewniej została przyjęty do polszczyzny z języka obcego, co tłumaczy jego pisownię. Warto zauważyć, iż słowo to występuje między w języku hiszpańskim, gdzie oznacza cześć, hej.

Przykłady poprawnej pisowni

Hola, nie możesz tak robić! To bardzo niegrzeczne, musisz natychmiast przeprosić tę panią.
Hej, hola! Poczekaj trochę na mnie! Idziesz stanowczo za szybko, nie mogę za tobą nadążyć.
Hola, hola, dokąd ci tak spieszno? Chyba jej sądzisz, że wymkniesz się po tym, jak stłukłeś szybę?