Niepoprawna pisownia

nómery

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numery

Poprawna pisownia