Poprawna pisownia

niedaleko

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek przekazujący informację o niewielkiej odległości w przestrzeni lub w czasie między przedmiotami lub zdarzeniami, oznaczający: w bliskiej odległości, w pobliżu, dość blisko, niezbyt daleko, niebawem, niedługo.
Powyższe wyrażenie w większości przypadków zapisujemy razem, zgodnie z zasadą nakazującą łączny zapis partykuły nie z przysłówkami w stopniu równym.

Przykłady poprawnej pisowni

Moim marzeniem od zawsze było mieszkać niedaleko morza.
Może przejdziemy się do tej nowej kawiarni na rogu ulicy? To niedaleko.
Szukając nowego mieszkania, miałem nadzieję trafić na takie, z którego będę mieć niedaleko do pracy.


Niepoprawna pisownia

nie daleko

Niepoprawna pisownia, wyjątek: taka pisownia również może być poprawna – w szczególności w sytuacji, kiedy chcemy zaprezentować w staniu alternatywę dla tego wyrażenia i podkreślić dzielącą ich różnicę, na przykład: Nie daleko, a dosłownie rzut beretem od Ciebie miał miejsce potworny wypadek samochodowy.

Niepoprawna pisownia

nieda leko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie da leko

Niepoprawna pisownia