Niepoprawna pisownia

krzyrzówka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krzyżówka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo krzyżówka należy zapisywać przez pierwsze rz, a drugie ż. Jest to wynikiem faktu, iż występuje w nim cząstka krzyż, którą własnie tak zapisujemy. Z kolei jej pisownia związana jest z dwoma zasadami: po pierwsze z zasadą, iż po spółgłoskach takich jak b, d, k, g, p, t, w zapisujemy zawsze rz. Druga jest zasada historyczna, która mówi, iż wraz z rozwojem języka polskiego utarło się zapisywanie na końcu słowa krzyż. Potwierdzeniem tego są między innymi podobnie brzmiące wyrazy w innych językach słowiańskich, posiadające ten sam źródłosłów.
Krzyżówka to rodzaj gry lub quizu słownego, który polega na uzupełnianiu pól odgadniętymi słowami. Oznacza także skrzyżowanie dróg. W biologii i genetyce nazywa się tak łączenie ze sobą dwóch organizmów, z czego powstaje ich potomek (krzyżówka genetyczna). Teoretyczne przewidywanie, jak będzie wyglądało takie dziedziczenie, również nazywamy krzyżówką.
Kaczka krzyżówka to z kolei nazwa pospolicie występującego ptaka.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamta krzyżówka jest dla mnie za trudna. Nie znam połowy haseł, które się w niej znajdują.
Twój pies to prawdziwa krzyżówka genetyczna, chociaż muszę przyznać, że jest całkiem ładny.
Gdy będziesz jechać do Wrocławia, uważaj na tamtej krzyżówce, na której kiedyś mieliśmy wypadek.


Niepoprawna pisownia

kszyżówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kżyżówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krzyżuwka

Niepoprawna pisownia