We współczesnej polszczyźnie występują oba opisane poniżej terminy. Należy jednak zapamiętać, że każdy z nich oznacza coś innego i każdy wywodzi się od innego słowa źródłowego, stąd nie wolno stosować ich zamiennie. Aby uniknąć popełnienia błędu językowego polegającego na użyciu słowa nie pasującego do reszty zdania zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami, które przygotowała nasza redakcja. Przypominamy również o możliwości zadawania nam pytań językowych w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

borze

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie borze to odmieniony w miejscowniku i wołaczu rzeczownik bór. Terminem tym określamy rozległy, gęsty las iglasty. Zapis dwuznaku rz uzasadnia obowiązująca w języku polskim reguła, mówiąca, iż rz piszemy wówczas, gdy w wyrazach pokrewnym lub też w innej formie tego samego wyrazu wymienia się na r (borze, bo bór).

Przykłady poprawnej pisowni

Wielki, szumiący borze, jakież to istoty skrywasz w swoich chaszczach?
To właśnie w tym borze zagubiła się Twoja mama, kiedy jako mała dziewczynka, wybrała się sama na spacer.
To właśnie w tym lesie, a właściwie to w borze, udało mi się zebrać tak piękne okazy prawdziwków.


Poprawna pisownia

boże

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie boże z kolei jest odmienioną w wołaczu liczby pojedynczej formą rzeczownika bóg – zapisanego małą literą, gdy mamy na myśli istotę boską występującą w religii politeistycznej jako jedną z wielu istot potężniejszych od człowieka, mających wpływ na jego los i również na pogodę i zjawiska wywoływane przez ziemię. Słowo Bóg zapisane wielką literą odnosi się do istoty boskiej w religii monoteistycznej. Warto zwrócić uwagę na oboczność ż:g – piszemy boże, bo wymienia się na bóg.

Przykłady poprawnej pisowni

Panie Boże, proszę, oddal od mojej rodziny wszystkie cierpienia.
Boże, dziękuję Ci za cudowne wyzdrowienie mojej mamy.
Panie Boże, chcę Ci służyć przez całe swoje życie.