Poprawna pisownia

nie sprawdził

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesprawdził

Niepoprawna pisownia