Poprawna pisownia

grób

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grub

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grup

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa „grupa”.