Poprawna pisownia

cokolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: cokolwiek stanowi zaimek nieokreślony opisujący przedmiot – jest to jednak rzecz bliżej niesprecyzowana, dowolna lub jakakolwiek. Może też oznaczać wszystko jedno co, obojętnie który, byle co, a nawet: niezależnie od okoliczności, minimalnie, odrobinę. Jedyną poprawną pisownię łączną uzasadnia reguła ortograficzna, która nakazuje zapisywać razem wszystkie wyrazy kończące się na -kolwiek (jak również takie z zakończeniem -krotny, -naście, -set, -dziesiąt). Synonimy słowa to między innymi: coś, co bądź i co popadnie. Popularny związek frazeologiczny z tym słowem to: cokolwiek powiesz po łacinie, brzmi mądrze.

Przykłady poprawnej pisowni

Spokojnie, i tak jesteś już pierwszy w tabeli – cokolwiek nie zrobisz, będzie dobrze.
Moja religia nakazuje przebaczać bliźniemu, cokolwiek ten by mi nie uczynił.
Trenowaliśmy bardzo długo, cokolwiek się nie wydarzy – będziemy gotowi.


Niepoprawna pisownia

co kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co kol wiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cokol wiek

Niepoprawna pisownia