Poprawna pisownia

pkt

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z istniejącymi w naszym języku regułami, to skrót pkt – niezakończony kropką – jest jedyną prawidłową wersją jego zapisu. W języku polskim obowiązuje bowiem zasada, mówiąca, że jeżeli skrót zawiera ostatnią literę skracanego słowa, to należy zapisywać go bez kropki. Jednak wersja zakończona tym znakiem interpunkcyjnym jest stosowana od długiego czasu i na tyle często, że językoznawcy dopuścili ją do użytku.
Należy również zapamiętać, że po pkt nie powinniśmy stawiać kropki nawet odmieniając wyraz punkt przez przypadki. Jest to wyjątek, ponieważ podobne skróty odmieniane przez przypadki zależne (inne niż mianownik) zawsze kończone są kropką. Ciekawostką jest fakt, że inny dopuszczalny do użytku skrót od wyrazu punkt to zakończony kropką p.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak mówi pkt trzeci naszego planu, na zwiedzanie Rzymu przeznaczamy pięć dni.
Za każdą prawidłową odpowiedź dodawany jest jeden pkt, za błędną punktów nie ma.
P. szósty wyraźnie określa, co zrobić w takiej sytuacji.


Niepoprawna pisownia

pkt.

Niepoprawna pisownia – pisownia powszechnie spotykana i dopuszczona do użytku, jest to jednak forma niezalecana.