Niepoprawna pisownia

znaleść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znaleźć

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną dopuszczoną przez językoznawców do użytku formą opisywanego wyrazu jest znaleźć. Błędy w zapisie wynikają najczęściej z niewystarczająco starannej artykulacji, podczas której zamiast głoski ź wyraźnie słychać głoskę ś.
Znaleźć to czasownik przechodni dokonany pochodzący od słowa znajdować (formy niedokonanej), oznaczający: szukając, ustalić miejsce pobytu kogoś lub czegoś ukrytego, uzyskać coś, osiągnąć dzięki staraniom, stać się właścicielem czegoś, stwierdzić występowanie czegoś w czymś, a także – natrafić na coś. Synonimami tego słowa są między innymi: wykryć, wytropić, zlokalizować, wyłowić, wydobyć, wypatrzyć oraz odkryć.

Przykłady poprawnej pisowni

Po kilku tygodniach szukania wreszcie udało mi się znaleźć ładne mieszkanie.
Czy pomożesz mi znaleźć najlepszy telefon dla babci?
Odpowiedź na to pytanie udało mi się znaleźć w starym podręczniku do biologii.

Niepoprawna pisownia

znaleśdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znaleźdź

Niepoprawna pisownia